Eğitim Maketleri

16 sonuçtan 1-15 arası gösteriliyor

  A 10 Standart İnsan İskelet

  – Model, kırılmayan özel bir sentetik maddeden üretilmiş olmalıdır.

  – Kemik oluşumları görülebilir olmalıdır.

  – Modelin kafatası kısmı, kafatasının tepesi, kafatasının esas oluşum kısmı ve altçene kısmı olmak üzere üç ( 3) parçaya ayrılabilmelidir.

  – Göğüs kafesinin özel bir biçimde monte edilmesiyle bu kısmın yıllar sonra aşağıya sarkmasının önlenmesini sağlamalıdır.

  – Komple kafatası, kollar ve bacaklar yerlerinden sökülebilir olmalıdır.

  – İskelet tekerli desteği ( statrifi ) sayesinde istenilen yere hareket ettirilebilir olmalıdır ve Ayrıca birde tozdan koruyucu örtüsü bulunmalıdır.

  – İthalatçı firma TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

  – İthalatçı firma ISO 9001-2008 kalite belgeli olmalıdır.

  Çocuk Yarım Beden Cpr Eğitim Maketi

  1. Maket yarım beden çocuk anatomisine uygun olmalıdır.
  2. Maket özellikle CPR teknolojisi uygulamak için geliştirilmiş olmalıdır.
  3. Maket, özellikle eğitim amaçlı üretilmiş olmalıdır.
  4. Göğüs kafesi ve şişme gözlenebilir olmalıdır.
  5. Havayolunu açabilmek için baş eğilebilmeli, çene kaldırılabilmelidir.
  6. Maketin derisi gerçek deri hassasiyetinde olmalıdır.
  7. Maketin içi köpük ile doldurulmuş olmalıdır.
  8. Maketin 2 yıl garantisi olmalıdır.

  LF 00961U Kas İçi Kalça Enjeksiyon Maketi

  • Kalça Maketi Torso şeklinde olmalı ve içinde kemik yapısını simüle edebilmelidir.
  • Uyluk kemiğinin üst bitimini, büyük torakanteri, üst kaba eti ve sakrumu simüle etmelidir.
  • Makettki kemik yapısı eğitimin doğru yapılmasını desteklemeli, doğru enjeksiyon teknikleri ile uygulama becerisi gelişimine katkı sağlamalıdır.
  • Gluteus Medium ve Gluteus Maximus kaslarını, kalça sinirini ve damar yapısını simüle edebilmelidir.
  • Maket ayrıca Dorsogluetal, Ventrogluteal ve Vastas Lateraliskasiçi enjeksiyon uygulamalarına olanak tanımalıdır.Maket ile birlikte eğitim kılavuzu, şırıngalar ve orijinal sert taşıma çantası verilmelidir.
  • Maket, fabrikasyon imalat hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır ve ücreti karşılığında 5 yıl yedek parça ile servis garantisi bulunmalıdır.
  • Maketin Türkiye distribütörü olmalıdır.
  • İthalatçı firma TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
  • İthalatçı firma ISO 9001-2015 kalite belgeli olmalıdır.

  LF 01121U Damar İçi Enjeksiyon Kol Maketi

  1. Damariçi terapi ve filebotomisi için damar girişli olmalı, intradermal ve intramaskülar bölgeleri olmalıdır.
  2. Damariçi ve damariçi kateter eğitimine başlangıç ile birlikte birinci ve ikinci noktalardan cutdown eğitimine olanak veren 8 kanal kapsamlı vascular sistemi olmalıdır.
  3. Antikubital fossa’da medyan basilik, medyan sefalik ve medyan kubital damarları olmalıdır.
  4. Basilik, sefalik, accessory sefalik ve medyan anti braşyal damarları ile cutdown’a olanak sağlamalıdır.
  5. Tüm damarlara eşzamanda tek bir suni kan torbası ile sıvı gönderebilmelidir.
  6. Damarlar ve derisi değiştirilebilme özelliğinde olmalıdır.
  7. Beraberinde 2 quart (1/4 galon) suni kan, 3 cc şırınga, 12 cc şırınga, iğne, 2 sıvı torbası, kullanma kılavuzu ve sert taşıma-saklama çantası verilmelidir.
  8.  Ürün fabrikasyon imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz 10 yıl ücreti mukabilinde yedek parça garantisi vermelidir.
  9. İthalatçı firma TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
  10. İthalatçı firma ISO 9001-2015 kalite belgeli olmalıdır.

  LF 03699U Yetişkin Entübasyon Maketi Standlı

  • Model normal insan kafası boyutlarında olmalıdır.
  • Bu eğitim maketi anestezi altında olmaksızın entübasyon ve aspirasyon tekniklerinin uygulanması için özel olarak geliştirilmiş olmalıdır.
  • Tamamen anatomik özelliklere sahip çene, dil, diş, ağız ve oral-nazal farenks, epiglottis, arythenoid, false cords, trake, akciğer, özafagus ve mide organlarına sahip olmalıdır.
  • Oral, dijital ve nazal entübasyon pratikleri, özellikle E.T, O.A,  P.T.L ve Combitüp ile yapılabilmelidir.
  • Arterial basıncı takip edilebilmelidir.
  • Sellik manevrası uygulanabilmelidir.
  • Bir stand üzerine monteli olmalıdır.
  • Cihaz lubricant ve taşıma çantası ile beraber verilmelidir.
  • Ürün fabrikasyon imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz 10 yıl ücreti mukabilinde yedek parça garantisi vermelidir
  • İthalatçı firma TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
  • Ithalatçı firma ISO 9001-2008 kalite belgeli olmalıdır.

  PP 00115U Bebek Entübasyon Eğitim Maketi

  1. Maket Çalışma tahtası üzerine monteli hazır bir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
  2. Maketin ses telleri görülebilir özellikte doğal görünümüne renklendirilmiş olmalıdır.
  3. Eğitim maketi 2- 2.5 mm ve 3 mm numaralı endotrakeal tüp ile kullanıma uygun olmalıdır.
  4. Eğitim maketinde uvula, vocal cords, glottis, larinks, arytenoid, cartilage, trachea, özgefagus mevcut olmalıdır.
  5. Vocal cord’lar, larengoskop kullanımı esnasında kolay belirlenebilmeli ve beyaz renk ile renklendirilmiş olmalıdır.
  6. Eğitim maketinde şişebilen akciğer ve mide mevcut olmalıdır.
  7. Maket ile birlikte yumuşak taşıma çantası, lubricant  (kayganlaştırıcı)verilmelidir.
  8. Maketin kafa yapısı ve görünümü gerçek yenidoğan özelliklerinde olmalıdır.
  9. Ürün fabrikasyon imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz 10 yıl ücreti mukabilinde yedek parça garantisi vermelidir
  10. İthalatçı firma TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
  11.  Ithalatçı firma ISO 9001-2008 kalite belgeli olmalıdır.

  PP 00125U Çocuk Entübasyon Eğitim Maketi

  1. Maket Çalışma tahtası üzerine monteli, 3 yaş çocuk anatomisine uygun olmalıdır.
  2. Maketin ses telleri görülebilir özellikte doğal görünümüne renklendirilmiş olmalıdır.
  3. Eğitim maketi 2,5 mm ve 4 mm numaralı endotrakeal tüp ile kullanıma uygun olmalıdır.
  4. Eğitim maketinde uvula, vocal cords, glottis, larinks, arytenoid, cartilage, trachea, özgefagus mevcut olmalıdır.
  5. Vocal cord’lar, larengoskop kullanımı esnasında kolay belirlenebilmeli ve beyaz renk ile renklendirilmiş olmalıdır.
  6. Eğitim maketinde şişebilen akciğer ve mide mevcut olmalıdır.
  7. Maket ile birlikte yumuşak taşıma çantası, lubricant verilmelidir.
  8. Ürün fabrikasyon imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz 10 yıl ücreti mukabilinde yedek parça garantisi vermelidir
  9. İthalatçı firma TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
  10.  Ithalatçı firma ISO 9001-2015kalite belgeli olmalıdır.

  PP 02700 U Tam Boy Yetişkin Cpr İlk Yardım Mankeni

  1. Suni solunum ve kalp masajı özellikleri bulunmalıdır.
  2. Suni solunum işlemi ağız ve burundan ayrı ayrı yapılabilmektedir.
  3. Suni solunum yapılması esnasında göğüs kafesi şişmelidir.
  4. Mankenin göğüs kafesi kalp masajı yapılmasına uygun esneklikte olmalıdır.
  5. Manken şişirilme şeklinde olmayıp hafif ve koku yapmayan dolgu maddesinden imal edilmiş olmalıdır.
  6. Mankenin baş ve kolu hareketli olmalıdır.
  7. Manken bir insan boyunda ve aynı görünüşe sahip olmalıdır.
  8. Manken taşınabilir özellikte olmalıdır.
  9. Mankenin yapıldığı malzeme kolay temizlenebilmelidir.
  10. Mankenin akciğerleri çıkarılabilir ve değiştirilebilir özellikte olmalıdır.
  11. Manken gerçekçi anatomik yapıya uygun olmalıdır.
  12. Ürün fabrikasyon imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz 10 yıl ücreti mukabilinde yedek parça garantisi vermelidir
  13. İthalatçı firma TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
  14. Ithalatçı firma ISO 9001-2015 kalite belgeli olmalıdır.

  PP 02725 Tam Boy Yetişkin İlk Yardım Cpr Mankeni (Kontrol Panelli)

  1. Manken tam boy erkek anatomisine uygun ve özellikle CPR tekniklerini, pozisyon verme ve taşıma tekniklerini öğretmek amacı ile üretilmiş olmalıdır.
  2. Manken üzerinde bulunan ufak bir el pompası vasıtası ile bilateral carotid pulse görülebilmelidir.
  3. Suni solunum yapılması esnasında göğüs kafesi şişmelidir.
  4. Mankenin göğüs kafesi kalp masajı yapılmasına uygun esnekliğe sahip materyalden özel imal edilmiş olmalıdır.
  5. Mankende doğru ve hatalı çalışma olduğunu ikaz edecek monitör sistemi bulunmalıdır.
  6. Monitör üzerinde değişik uyarı lambaları bulunmalıdır. Bu uyarı lambaları ile monitörden;
  • Elin doğru yere konup konmadığını
  • Doğru volüm uygulanıp uygulanmadığını
  • Suni solunumda akciğerlere yeterli havanın gidip gitmediğini Ayrı ayrı takip edebilme imkanı sağlamalıdır.
  1. Manken şişirilme şeklinde olmayıp hafif ve koku yapmayan dolgu maddesinden imal edilmiş olmalıdır.
  2. Mankenin baş ve kolu hareketli olmalıdır.
  3. Manken bir insan boyunda ve aynı görünüşe sahip olmalıdır.
  4. Manken taşınabilir özellikte olmalıdır.
  5. Mankenin yapıldığı malzeme kolay temizlenebilmelidir.
  6. Mankenle birlikte 5 adet değişebilen ağız burun parçası, 5 adet disposible akciğer torbası ve bağlantısı verilmelidir.
  7. Mankenin akciğerleri çıkarılabilir ve değiştirilebilir özellikte olmalıdır.
  8. -Ürün fabrikasyon imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz 10 yıl ücreti mukabilinde yedek parça garantisi vermelidir
  9. -İthalatçı firma TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
  10. – Ithalatçı firma ISO 9001-2008 kalite belgeli olmalıdır.

  PP01702U Temel Yaşam Desteği Çocuk Maketi ( Dijital Panelli )

  • Maket 3 yaşındaki bir çocuğun boyut ve ağırlığında olmalıdır.
  • Maket, gerçekte olduğu gibi göğüs hareketlerini göstermelidir.
  • Gerçeğe uygun Sternumlu göğüs kafesi ve Sternumun xiphoid çıkıntısı el ile ve boya ile işaretlenmiş olan noktalar el ile CPR tekniğini uygulamaya olanak sağlamalıdır.
  • Uygun bir ventilasyon ile göğüs hareketleri gözlemlenebilmelidir.
  • Maketle verilen elektronik konsülde, doğru CPR teknikleri uygulandığında aşağıdaki prosedür gerçekleşmelidir.El doğru yere konduğunda Mavi ışık yanmalı.Doğru basınç uygulandığında Beyaz ışık yanmalı.El doğru yere konup, doğru basınç uygulandığında Mavi ve Beyaz ışık birlikte yanmalı.Suni solunumun yapılması esnasında kafanın uygun pozisyonda tutulup akciğerlere yeterli hava gitmesi halinde, Yeşil ışık yanmalıdır.
  • Mankenler yıkanabilir ve temizlenebilmelidir.
  • Mankenle birlikte taşıma çantası, giysileri ve 12 disposible akciğer parçaları verilmelidir.
  • Ürün fabrikasyon imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz 10 yıl ücreti mukabilinde yedek parça garantisi vermelidir
  • İthalatçı firma TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
  • Ithalatçı firma ISO 9001-2008 kalite belgeli olmalıdır.

  PP02801U Yarım Boy İlk Yardım Eğitim Mankeni

  1. Maket özellikle CPR tekniği eğitimi için geliştirilmiş olup ithal malı olmalıdır.
  2. Gerek baş kısmı ve gerekse beden kısmı gerçek deri hissini verecek ölçülerde olmalı ve eğitim esnasında gerçek insan üzerinde çalışıyor etkisi yaratmak için manken bilhassa sert plastik materyalden yapılmış olmalıdır.
  3. Gerek cihaz gerekse manken eğitim amaçlı kullanılacağından kompakt ve dayanıklı olmalıdır.
  4. Maket üzerinde sternum, kaburgalar ve sub sternal bölgeler belirgin olmalıdır.
  5. Sahra eğitimi verebilmek amacıyla maket hafif ve portable olmalıdır.
  6. Maket üzerinde birden fazla kişi çalışacağından her türlü darbeye dayanıklı olmalıdır.
  7. Maketin değişebilir parçaları sabunlu su gibi bilinen yöntemlerle kolayca temizlenebilmelidir.
  8. Mankenle beraber 3 adet ağız burun parçası, 3 adet akciğer torbası ve havayolu parçaları verilmelidir.
  9. Taşıma çantası ile beraber verilmelidir.
  10. Ürün fabrikasyon imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz 10 yıl ücreti mukabilinde yedek parça garantisi vermelidir
  11. İthalatçı firma TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
  12. Ithalatçı firma ISO 9001-2008 kalite belgeli olmalıdır.

  PP02850U Yarım Boy İlk Yardım Eğitim Mankeni

  1. Maket özellikle CPR tekniği eğitimi için geliştirilmiş olup ithal malı olmalıdır.
  2. Gerek baş kısmı ve gerekse beden kısmı gerçek deri hissini verecek ölçülerde olmalı ve eğitim esnasında gerçek insan üzerinde çalışıyor etkisi yaratmak için manken bilhassa sert plastik materyalden yapılmış olmalıdır.
  3. Gerek cihaz gerekse manken eğitim amaçlı kullanılacağından kompakt ve dayanıklı olmalıdır.
  4. Maket üzerinde sternum, kaburgalar ve sub sternal bölgeler belirgin olmalıdır.
  5. Sahra eğitimi verebilmek amacıyla maket hafif ve portable olmalıdır.
  6. Makette ayrıca, kalp masajı ve suni solunumun doğru yapıldığını veya yapılamadığını onaylayan ışıklı uyarı sistemi olmalıdır.
  7. Maket üzerinde birden fazla kişi çalışacağından her türlü darbeye dayanıklı olmalıdır.
  8. Maketin değişebilir parçaları sabunlu su gibi bilinen yöntemlerle kolayca temizlenebilmelidir.
  9. Mankenle beraber 3 adet ağız burun parçası, 3 adet akciğer torbası ve havayolu parçaları verilmelidir.
  10. Taşıma çantası ile beraber verilmelidir.
  11. Ürün fabrikasyon imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz 10 yıl ücreti mukabilinde yedek parça garantisi vermelidir
  12. İthalatçı firma TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
  13. Ithalatçı firma ISO 9001-2008 kalite belgeli olmalıdır.

  PP02865U Yarım Boy İlk Yardım Eğitim Mankeni(BRAD VTA)

  1. Maket özellikle CPR tekniği eğitimi için geliştirilmiş olup ithal malı olmalıdır.
  2. Gerek baş kısmı ve gerekse beden kısmı gerçek deri hissini verecek ölçülerde olmalı ve eğitim esnasında gerçek insan üzerinde çalışıyor etkisi yaratmalıdır.
  3. Manken 2019 AHA ilkelerine uygun olmalıdır.
  4. Maket üzerinde sternum, kaburgalar ve sub sternal bölgeleri havayolu tıkanıklığı pratiği için kolay hareket edebilir olmalıdır.
  5. Havayolu rahatlıkla açabilmek için mankenin başı eğilebilmeli ve çenesi hareketli olmalıdır.
  6. Maket üzerinde birden fazla kişi çalışacağından her türlü darbeye dayanıklı olmalıdır.
  7. Maketin değişebilir parçaları sabunlu su ile kolayca temizlenebilmelidir.
  8. Mankenle beraber 3 adet ağız burun parçası, 3 adet akciğer torbası verilmelidir.
  9. Taşıma çantası ile beraber verilmelidir.
  10. Ürün fabrikasyon imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz 10 yıl ücreti mukabilinde yedek parça garantisi vermelidir
  11. İthalatçı firma TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
  12. Ithalatçı firma ISO 9001-2015 kalite belgeli olmalıdır.

  PP02901U Yenidoğan Cpr Maketi

  1. Model özellikle CPR teknolojisi uygulamak için geliştirilmiş olmalı ve gerek kardiyo pulmanik resüstasyon ve gerekse face to face ventilasyon uygulamalarına uygun olmalıdır.
  2. Maket, özellikle eğitim amaçlı üretilmiş olmalıdır
  3. Maket, uzun süreli kullanımlarda arızaya sebebiyet vermemelidir.
  4. Maketin derisi gerçek deri hassasiyetinde ve yumuşaklığında olmalıdır.
  5. Hijyenik amaçlara uygun olarak maketle birlikte ayriyetten 2 adet değiştirilebilen ve yıkanabilen ağız – burun parçası verilmelidir.
  6. Çok kullanımlık havayolu olmalıdır, yedekleri verilmelidir.
  7. Maket özel taşıma çantası ile beraber verilmelidir.
  8. Ürün fabrikasyon imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz 10 yıl ücreti mukabilinde yedek parça garantisi vermelidirİthalatçı firma TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
  9. Ithalatçı firma ISO 9001-2008 kalite belgeli olmalıdır.

  PP02951U Çocuk Cpr Maketi

  1. Model gerçek ölçülerde tam boy ve 3 yaş çocuk anatomisine uygun olmalıdır.
  2. Gerçek deri hassasiyeti verecek şekilde olmalıdır.
  3. Sıhhi ve tek parça ayrılabilir ağız-burun parçası olmalıdır. ( Maket ile birlikte 3 adet verilmelidir)
  4. Mankende havayolu tıkanıklığını göstermek için bir valf sistemi olmalıdır.
  5. Çok kullanımlık hava yolu olmalıdır. ( Maket ile birlikte 3 adet verilmelidir. )
  6. Bakım uygulamalarına uygun olmalıdır.
  7. Manken, yumuşak taşıma çantası ile birlikte verilmelidir.Bu çanta istenildiğinde eğitim örtüsü olarak kullanılabilmelidir.
  8. Ürün fabrikasyon imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz 10 yıl ücreti mukabilinde yedek parça garantisi vermelidir
  9. İthalatçı firma TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
  10. Ithalatçı firma ISO 9001-2008 kalite belgeli olmalıdır.
English EN Turkish TR